AUDIO CD IZBOR NAJBOLJIH UČENIČKIH RADOVA


Audio CD: Izbor najboljih učeničkih radova - grupa autora

Ovo je duplo audio CD izdanje objavljeno u decembru 2017. god. povodom desetogodišnjice postojanja smera Dizajn zvuka u Srednjoj muzičkoj školi "Petar Konjović", Sombor. Urednik ovog CD-a koji broji 35 odabranih radova učenika škole je nastavnik Željka Milošević.

Muzička škola “Petar Konjović” je školske 2008/2009 godine otvorila smer za muzičku produkciju i dizajn zvuka sa ciljem da pruži širu i moderniju perspektivu za bavljenje muzikom i zvukom. Prateći svetske trendove u oblasti muzičkog obrazovanja, učenicima je omogućila upliv u multimedijalne oblasti koje danas nesumljivo dominiraju. Odabir učeničkih radova sa ovog CD-a proizvod su desetogodišnjeg rada i razvitka kojima su doprineli nastavnici uskostručnih predmeta i mentori na projektima: Gregor Zagorc, Željka Milošević, Aleksandar Buzadžić, Aleksandar Vaci i Goran Kulić zajedno sa direktorkom škole Milenom Despotović. Svi radovi su producirani samostalno od strane učenika u okviru nastavnih predmeta i prakse. Taj proces podrazumeva odabir numere/dela odnosno zvučno-muzičkog projekta, izrada aranžmana, plan snimanja, estetsko oblikovanje, edit, miks i master, koristeći različite tehnologije.

Ovaj smer beleži velike uspehe i dostignuća u ovoj oblasti. O radovima i aktvnostima u okviru ovog smera možete naći više na sajtu www.dizajnzvuka.artmreza.com

Pokrovitelj tiraža od 250 primeraka je Muzička škola “Petar Konjović”
Izdavač: Udruženje “Art mreža”
ISBN: 978-86- 89059-05- 2
CIP katalogizacija u publikaciji: Biblioteka Matice Srpske COBISS.SR-ID 319089927
Dizajn omota: Uroš Terzija

Pogledajte CD medley OVDE