Tutorijali o stok fotografiji na znakovnim jezicima


Nauči kako da stvaraš fotografije koje ćeš kasnije moći da prodaješ na tržištu stok fotografije, kako da podesiš fotoaparat, kako da savladaš postprodukciju, otvoriš nalog (objaviš fotografije, dodaš opis i ključne reči) i kako da organizuješ budući posao.

Tutorijali (video priručnici) su titlovani i prevedeni na znakovne jezike 7 zemalja: albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, rumunski, srpski i turski ali planiramo vremenom da dodamo još.

Svi tutorijali se nalaze na sajtu: www.usetutorial.com

Više o projektu i projektnom timu:

Mi smo:
Tim sačinjen od organizacija, institucija i individualnih stručnjaka, omladinskih radnika, kao i socijalnih radnika koji rade na unapređivanju edukacije za mlade sa oštećenim sluhom.

Naše namere su:
Da napravimo pozitivne promene u društvu koje će dovesti do humanog i boljeg sveta, kao i budućnosti.

Naš cilj je:
Da težimo ka unaprađenju i povećanju preduzetništva kod mladih sa oštećenim sluhom koristeći neverbalne metode učenja koje se tiču komercijalne stok fotografije.

O projektu:
Originalan naziv za ovaj dugoročni, internacinalni projekat je "Realize with your eyes" (602430-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB) podržan od strane Erasmus+ programa Evropske komisije. Radi se o podršci nezaposlenih mladih koji imaju oštećen sluh tako što uče kako da upotrebe fotografiju zarad pronalaženja posla/preduzetništva.

Cilj projekta:
-Stvaranje novih mogućnosti za mlade sa oštećenim sluhom
-Učenje novih metoda koji pružaju podršku nezaposlenim mladima sa oštećenim sluhom
-Stvaranje mreže za međunarodnu podršku kreativnih mladih preduzetnika
-Stvaranje video tutorijala za upotrebu metoda komercionalne stok fotografije za mlade preduzetnike sa oštećenim sluhom
Video tutorijal

CILJEVI:

Edukacija
Unapređenje veština i praktičnog znanja kod mladih sa oštećenjem sluha kao i kod onih koji rade sa njima.

Kreativni poslovi za mlade sa oštećenjem sluha
Stvaranje novih mogućnosti za razvoj mladih preduzetnika sa oštećenim sluhom koristeći metode komercionalne stok fotografije.

Veštine
Ovaj projekat nudi veštine koje se mogu direktno upotrebiti u marketu stok fotografije, kao i podršku preduzetnicima među ljudima sa oštećenim sluhom.

Mreže
Razvoj mreže za međunarodnu podršku kreativnih mladih preduzetnika sa oštećenim sluhom.

Priručnici
Stvaranje video priručnika o komercionalnoj stok fotografiji za mlade preduzetnike sa oštećenim sluhom.

Globalni market
Obrazovanje mladih fotografa sa oštećenim sluhom o tehnikama i standardima koji su u skladu sa standardima globalnog marketa.

Projekat je sufinansiran od strane Erasmus+ programa Evropske komisije

Tagovi: nađi nov posao, kreativni poslovi za gluve, posao fotografa za mlade sa oštećenim sluhom, kreativni mladi preduzetnici sa oštećenim sluhom, posao od kuće za gluve, zarađivanje uz pomoć  prodaje fotografija online, učenje o fotografiji na znakovnom jeziku