Realize with your eyes


Projekat „Realize with your eyes“ u organizaciji udruženja „Art mreža“ je dugoročni internacionalni projekat u okviru programa „Erasmus+“ finansiran od strane Evropske komisije. Tema projekta je rešavanje nezaposlenosti mladih osoba sa oštećenim sluhom korišćenjem fotografskih mogućnosti.

Ovaj projekat okuplja 40 učesnika iz sedam zemalja (Srbija, Albanija, Bosna, Crna Gora, Bugarska, Rumunija i Turska) koji rade sa mladima i koji se bave edukacijom kao i rešavanjem socijalnih problema kod mladih (NVO aktivisti, edukatori, sociolozi itd). Projekat u drugoj i trećoj aktivnosti uključuje i mlade sa oštećenim sluhom.

Ideja projekta je da se učesnici edukuju o mogućnostima koje pruža bavljenje fotografijom, kao i o metodama i tehnikama koje ova oblast omogućava sa ciljem da se smanji broj nezaposlenosti kod mladih sa oštećenim sluhom. Kroz niz predavanja, radionica i simulacija procesa učesnici će steći neophodna znanja i primeniti ih kasnije u svojim lokalnim zajednicama ali će takođe raditi i na snimanju video tutorijala na znakovnom jeziku svake od pomenutih zemalja. Najviše će se raditi na temu stock fotografije - prodaje fotografija na internetu za razne potrebe.

Ovaj projekat se sastoji iz tri aktivnosti: prva aktivnost u vidu trening kursa održaće se u Novom Sadu u periodu od 8. do 16. marta 2019. godine. Na ovoj aktivnosti učesnici će putem neformalne edukacije dobiti i razmeniti znanja iz oblasti fotografije kao i na temu zapošljavanja, preduzetništva i pisanja projekata ali i razmatrati ideje vezane za snimanje video tutorijala.

Druga aktivnost se odnosi na inicijativu učesnika sa ciljem da u pomenutim zemljama promovišu projekat kao i da organizuju konkretne akcije (predavanja, radionice, prezentacije), kako bi stečeno znanje i mogućnosti na prvoj aktivnosti preneli što većem broju ljudi, a posebno mladima sa oštećenim sluhom. Takođe, oni će aktivno raditi i na snimanju video tutorijala na temu fotografije odnosno kako bavljenjem fotografijom mogu da zarađuju novac.

Treća aktivnost se organizuje u Rumuniji u septembru 2019. godine na kojoj će se učesnici koji su bili aktuvno uključeni u prve dve aktivnosti okupiti da evaluiraju postignute rezultate i uspeh projekta a takođe će predstaviti i snimaljene tutorijale.

Udruženje „Art mreža“ (www.artmreza.com) sa sedištem u Novom Sadu se bavi promocijom, afirmacijom, edukacijom i organizovanjem u oblasti kulture i umetnosti kao i podsticanjem pozitivnog mišljenja kod mladih. Osnovano je 2009. godine kao nevladino neprofitno udruženje čiji je cilj okupljanje i delovanje mladih na polju kulture, zabave, obrazovanja, informisanja i drugih aktivnosti koje promovišu zdrav život mladih, radi korisnog i pravilnog usmerenja mladih u procesu izgradnje njihove ličnosti.

Za više detalja o projektu na engleskom jeziku pogledajte OVDE