ART MREŽA - ART NETWORK

Udruženje "Art Mreža" - Association (Art Network) je nevladina organizacija umetnika - stručnjaka dramske, likovne, primenjene umetnosti, muzike i teorije, menadžmenta kulture i umetnosti. To je neprofitna organizacija sa sedištem u Novom Sadu, Srbija osnovano 2010. god. Kroz umetnost "Art Mreža" radi na obrazovanju i promociji pozitivnih vrednosti i kreativnog razmišljanja publike, koju čine uglavnom mladi. Radi na promocija međukulturnog dijaloga kroz umetnost i kulturu.

Osnivači i članovi Udruženja "Art Mreža" su aktivni i eminentni stručnjaci i umetnici: multimedijalni umetnici iz umetničke grupe "Feabrik" (www.feabrik.com) koji su u poslednjih nekoliko godina radili međunarodne i multimedijale umetničke projekate uglavnom zasnivane na mnogo saradnje i kulturnom dijalogu sa stranim umetnicima iz Nemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Turske, Amerike, Indonezije itd.

ciljevi organizacije

- Zalaganje za umetnost i kulturu,
- Zalaganje za prosperitet u oblasti informacija,
- Zalaganje za promociju autorskih dela članova Udruženja
- Zalaganje za razvoj svesti o sadržaju i zaštitu kulture i umetnosti
- Zalaže se da poveća interakciju i integraciju u cele naše kulture na međunarodnom i nacionalnom nivou
- Doprinos za razvoj i proširenje polja delovanja nacionalne i internacionalne umetnike, teoretičare, istoričare umetnosti, kulture i menadžeri i istovremeno stvoriti duh života u novim okolnostima, doprineti kulturni identitet naše zemlje.
- Posvećenost promovisanju žena autori u kulturi i umetnosti.